Odzyskaj równowagę!

Czym są zaburzenia nerwicowe?

zaburzenia nerwica

Zaburzenia nerwicowe stanowią szeroką grupę diagnoz psychiatrycznych. Wśród nich można wymienić na przykład fobie, uogólnione zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Okazuje się, że nawet co piąta osoba w jakimś momencie życia ma rozpoznane zaburzenie nerwicowe. Jednocześnie wielu z nas wstydzi się przyznać do swoich objawów, co wpływa na fakt, że choroby te są dużo bardziej rozpowszechnione, niż wskazują na to statystyki. Jakie czynniki wpływają na wystąpienie zaburzeń nerwicowych? [1]

Zaburzenia nerwicowe, potocznie nazywane nerwicami, to różnorodna grupa schorzeń, których podstawowym objawem jest lęk. Mimo tego, że patologia ta dotyczy psychiki, to z czasem może dojść również do rozwoju objawów somatycznych, czyli fizycznych, takich jak na przykład zaburzenia czucia, niedowłady, zaburzenia żołądkowo-jelitowe czy problemy ze wzrokiem i słuchem. [1]

NAJCZĘSTSZE ZABURZENIA NERWICOWE

Wśród najczęściej występujących zaburzeń nerwicowych można wymienić m.in.:

– fobie ? zaburzenia lękowe występujące w związku z konkretną sytuacją czy przedmiotem, w których przebiegu może dochodzić do wystąpienia napadów paniki,

– uogólnione zaburzenia lękowe ? najczęstsza postać zaburzeń nerwicowych, diagnozowana częściej u kobiet, uogólnione poczucie lęku niezwiązane z żadną konkretną sytuacją,

– zaburzenia adaptacyjne ? zaburzenia lękowe związane z określonymi zmianami zachodzącymi w życiu, np. zmianą miejsca pracy czy zamieszkania,

– zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ? czyli tzw. nerwica natręctw, uporczywe myśli, zmuszające do wykonywania konkretnych czynności,

– zaburzenia somatomorficzne ? objawy fizyczne, których przyczyną okazują się być zaburzenia psychiczne. [1][2]

Zaburzenia na tle nerwicowym mają charakter przewlekły z okresowymi zaostrzeniami objawów. Co ważne, ich stwierdzenie nie wyklucza współwystępowania innych chorób psychiatrycznych. Bardzo często u tych pacjentów stwierdza się również depresję czy chorobę afektywną dwubiegunową. [1]

CZYNNIKI BIOLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Nie istnieje jedna konkretna przyczyna odpowiedzialna za wystąpienie zaburzenia nerwicowego u danej osoby. Jest to efekt złożenia się kilku niezależnych od siebie czynników. Podstawową rolę odgrywają czynniki genetyczne. Niektórzy z nas są z góry predysponowani do rozwoju zaburzeń nerwicowych, a przede wszystkim lęków panicznych i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Diagnoza tych schorzeń w najbliższej rodzinie zwiększa ryzyko wystąpienia tych samych nieprawidłowości. Genetycznie warunkowane są wówczas nieprawidłowości w zakresie przekaźnictwa w obrębie układu nerwowego i komunikacji jego struktur. [1][2][3]

CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Aby wystąpiło zaburzenie nerwicowe, na czynniki biologiczne muszą się oczywiście nałożyć czynniki psychologiczne lub społeczne. Głównie chodzi tu o różne sytuacje stresowe, które u osób szczególnie predysponowanych biologicznie, ale także u tych, w rodzinach których nigdy nie występowały tego typu zaburzenia, mogą wywołać lęk. [1][2][3]

Wśród klasycznych czynników psychologicznych czy społecznych wyzwalających zaburzenia nerwicowe można wymienić np. nieprawidłowe stosunki rodzinne, uzależnienia w rodzinie, traumy, przewlekły stres w życiu prywatnym lub zawodowym czy nagłe zmiany w życiu, takie jak przeprowadzka, zmiana szkoły, miejsca pracy lub choroba czy śmierć bliskiej osoby. [1][3][4]

Czynniki społeczne odpowiadają za powolne wycofywanie się chorego z codziennego funkcjonowania, co z kolei prowadzi do ich dalszego nasilania. Dlatego tak istotne jest, aby już na tym etapie postawić diagnozę i włączyć odpowiednie leczenie (farmakologiczne i psychoterapię), aby przerwać błędne koło, prowadzące do nasilania się objawów nerwicowych. [1][2][4]

 

[1] Pod red. Jarema M., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny., wyd. PZWL, Warszawa 2011, s: 221-252

[2] https://psychiatria.mp.pl/choroby/77401,zaburzenia-nerwicowe-lekowe-zwiazane-ze-stresem-i-pod-postacia-somatyczna ? data dostępu: 31.03.2018

[3] Gottschalk M.G., Domschke K., Genetics of generalized anxiety disorder and related traits., Dialogues Clin Neurosci. 2017 Jun; 19(2): 159?168.

[4] Aktar E. et al., Environmental transmission of generalized anxiety disorder from parents to children: worries, experiential avoidance, and intolerance of uncertainty., Dialogues Clin Neurosci. 2017 Jun;19(2):137-147.