Odzyskaj równowagę!

Stres – choroba cywilizacyjna

Stres dotyczy każdego człowieka i jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Niestety, na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat jego średnie natężenie wzrosło do tego stopnia, iż mówi się, że jest to choroba cywilizacyjna. Co warto o nim wiedzieć, by być zdrowym?

 

CZYM JEST STRES?

Pojęcie stresu zostało wprowadzone przez dr Hansa Hugona Sele`a, który uważał, że wszystkie bodźce, na jakie człowiek jest narażony, mogą dwojako na niego wpływać. Wyróżniał dwa rodzaje stresu:

 • dystres ? o negatywnych skutkach,
 • eustres ? mobilizujący do działania (1).

W skrócie można stres opisać jako reakcję organizmu na stresory, które mogą występować pod postacią różnych sytuacji, wspomnień, być związane z wykonywaniem danej czynności itp.

Można go podzielić na psychologiczny i fizjologiczny. Do reakcji na stres można zaliczyć m.in. przygnębienie, zdenerwowanie, jak również podniesione tętno, bicie serca czy podniesienie ciepłoty ciała (1).

 

CZYM SĄ CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI WIEKU?

Postęp technologiczny oraz naukowy przyniósł szereg pozytywnych aspektów podnoszących jakość życia. Niestety w parze za tym idą przykre konsekwencje, które są powiązane z szeregiem schorzeń, które nazywane są „chorobami cywilizacyjnymi”. Ich występowanie jest powiązane z:

 • wysokim stopniem zurbanizowania,
 • długotrwałą ekspozycją na stres,
 • niską aktywnością ruchową,
 • szybkim tempem życia,
 • niewłaściwą dietą,
 • niekorzystnym wpływem otoczenia ? promieniowanie, hałas, wysoki stopień zatrucia, środowiska (2).

Szczególnie niebezpieczny jest stres, który może wywołać pełen szereg schorzeń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania organizmu, niekiedy stwarzając nawet zagrożenie życia. Ponieważ jest on jednoznacznie powiązany z reakcją organizmu, dochodzi do produkcji m.in. adrenaliny. Jej zadaniem jest przygotowanie ciała do działania, a więc pojawia się przyspieszone tętno, poniesione ciśnienie. Prawidłowa praca układu trawiennego jest zaburzona. Długa ekspozycja na stres może doprowadzić do wycieńczenia, a nawet utraty życia (3).

 

JAK WYGLĄDA WALKA ZE STRESEM?

Z uwagi na szeroką gamę schorzeń i zaburzeń jakie są związane ze stresem, szczególnie ważne jest dbanie o niwelowanie jego skutków, jak i samą prewencję. Z uwagi na fakt, iż w ciągu ostatnich dziesięcioleci czas pracy uległ wydłużeniu, niezwykle ważne jest zachowanie zdrowego podziału pomiędzy czasem zawodowym, a prywatnym. To właśnie praca jest jednym z najczęstszych stresorów, dlatego wyszczególnienie jasno określonych ram czasowych pomoże w zredukowaniu ekspozycji na stres (3).

Skutecznym, a zarazem niosącym szereg pozytywnych efektów orężem w walce ze stresem jest aktywność fizyczna. Podczas wysiłku produkowane są endorfiny, czyli inaczej hormon szczęścia (3). Ponadto ruch sam w sobie skutecznie obniża ciśnienie krwi, zwiększa naturalną odporność organizmu, poszerza naczynia krwionośne, tym samym umożliwiając zwiększone wchłanianie tlenu, a co za tym idzie serce jest odpowiednio przygotowane do większego obciążenia zarówno od bodźców fizycznych, jak i psychicznych (4).

„Szczęście”, które zredukuje stres można znaleźć również w żywności. Zawarte w niej węglowodany chociaż są eliminowane przez osoby dbające o smukłą sylwetkę, w rzeczywistości przyczyniają się do produkcji serotoniny, która odpowiedzialna jest za dobre samopoczucie, obniża stany lękowe i niweluje ich skutki (3).

 

STRES A ZDROWIE – SUPLEMENTY DIETY

W walce ze stresem warto jest wspomagać się również suplementami diety, które w prosty i szybki sposób staną się wspomagaczami dla organizmu w sytuacjach szczególnie stresowych oraz ogólnego przemęczenia. Produkty oparte na bazie naturalnych składników, jak Nervomix Control, ułatwiają kontrolowanie napięcia nerwowego. Suplementy te wzbogacone są m.in. o magnez czy tak ważne witaminy z grupy B, które nie mają nieprzyjemnych skutków ubocznych i nie powodują uzależnień. Przyjmowanie suplementu jest ułatwione, ponieważ aplikuje się go w postaci kapsułek, a specjalne odmiany jak np. Nervomix Sen pozwalają na dobór odpowiedniego, indywidualnego produktu pod swoje potrzeby.

 

 1. Łodzińska J. Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. Seminare. 2010;28:125 – 138
 2. Kitajewska W, Szeląg W, Kopański Z, et al. Choroby cywilizacyjne i ich prewencja. Journal of Clinical Healthcare. 2014; 1: 3-7
 3. Konczanin J. Sposoby na stres, poradnik dla pracownika. Dostęp online: https://www.pip.gov.pl/pl/f/d/146311/br%20SposobyNaStresS%201%20Internet.pdf Data dostępu: 20.02.2017
 4. Sękowska L. Styl życia a choroby cywilizacyjne. Id? – Ruch dla Kultury: Rocznik Naukowy. 2004 4:233-244