Odzyskaj równowagę!

Zaburzenia nerwicowe a stres

zaburzenia nerwicowe

Trudna, stresująca sytuacja czy nagła katastrofa mogą wywołać różne reakcje naszego organizmu. Ostra reakcja na stres czy zespół stresu pourazowego są związane przede wszystkim ze stanem zagrożenia życia swojego lub bliskich bądź z katastrofą naturalną. Podstawowym kryterium rozróżniającym je jest okres czasu, po którym pojawiają się objawy i to, jak długo się utrzymują. Zaburzenia adaptacyjne natomiast to reakcja na sytuacje, które zdarzają się tak naprawdę każdemu z nas, ale przy predyspozycjach psychicznych dochodzi do rozwoju tego zaburzenia. [1]

OSTRA REAKCJA NA STRES

Ostra reakcja na stres to forma przemijającego zaburzenia, do którego dochodzi na skutek przeżycia wyjątkowego stresu fizycznego czy psychicznego. Może nim być katastrofa naturalna, np. powódź czy trzęsienie ziemi, ale także pożar czy zagrożenie życia własnego lub kogoś z bliskich nam osób. To, czy taka sytuacja wywoła ostrą reakcję, jest uzależnione od indywidualnych predyspozycji pacjenta. [1][2]

Objawy występują już w kilka minut po danej sytuacji i utrzymują się tylko przez kilka godzin, maksymalnie kilka dni. Typowo dochodzi do oszołomienia ? pacjent nie jest w stanie zrozumieć, co się wokół niego dzieje i co się do niego mówi. Może on też wyłączyć się z danej sytuacji albo dochodzi u niego do nadmiernego pobudzenia i agresji. Co ważne, u niektórych chorych występuje częściowa utrata pamięci z tego okresu. [1][2]

POURAZOWE ZABURZENIA STRESOWE

Postacią reakcji stresowej, z którą częściej możemy się spotkać w serialach czy filmach, jest tzw. zespół stresu pourazowego. Najczęściej obserwowano go u weteranów wojennych, ale tak naprawdę może on dotknąć każdego z nas, kiedy spotka nas w życiu sytuacja zagrożenia poważnym zranieniem czy śmiercią. Pourazowe zaburzenia stresowe diagnozuje się u ofiar ataków terrorystycznych, ofiar brutalnej przemocy czy ofiar katastrof naturalnych. [1][2][3]

Podstawową różnicą między ostrą reakcją na stres, a zespołem stresu pourazowego jest to, że w tym drugim u chorego bezpośrednio po sytuacji stresowej nie występują żadne niepokojące objawy. Reakcja organizmu jest opóźniona i pojawia się dopiero po kilku tygodniach czy nawet miesiącach. Typowo pacjent wielokrotnie przeżywa tę samą sytuację stresową w uporczywych wspomnieniach czy w snach. Chory stopniowo wycofuje się z życia, stroni od kontaktów ze znajomymi, przestaje czerpać jakąkolwiek radość. Dochodzi do nagłych ataków agresji, paniki czy stresu. U pacjenta powoli rozwija się depresja, a często pojawiają się także myśli samobójcze. [1][2][3]

ZABURZENIA ADAPTACYJNE

Zaburzenia adaptacyjne to również forma objawów związanych z określonymi, stresującymi wydarzeniami. W tym przypadku pacjent ma problem z zaakceptowaniem nowych realiów. Dla niektórych takim stresującym wydarzeniem może być zmiana szkoły czy pracy, przeprowadzka, śmierć bliskiej osoby czy informacja o poważnej chorobie. Co ważne, w odróżnieniu od poprzednio wspomnianych reakcji, przyczyny tych zaburzeń są powszechne i zdarzają się tak naprawdę każdemu z nas i dla większości nie stanowią problemu. [1][4][5]

U predysponowanych osób, na tle stresujących dla nich wydarzeń, dochodzi do obniżenia nastroju, poczucia lęku i bezradności, napięcia emocjonalnego i napadów agresji. Dodatkowo u dzieci mogą się one objawiać moczeniem nocnym czy ponownym ssaniem palca. Mimo tego, że symptomy nie mają dużego nasilenia, skutecznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Występują zwykle w ciągu miesiąca od przełomowego wydarzenia i u większości pacjentów ustępują maksymalnie po pół roku, choć zależy to przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i stosunków społecznych. [1][4][5]

 

[1] Pod red. Jarema M., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny.,  wyd. PZWL, Warszawa 2006, s: 232-235

[2] https://psychiatria.mp.pl/choroby/74803,trauma-stresor-traumatyczny-czym-jest-uraz-psychiczny ? data dostępu: 11.02.2018

[3] https://www.mp.pl/psychiatria/zaburzenia/zaburzenia-lekowe-nerwicowe/153005,zespol-stresu-pourazowego-u-doroslych ? data dostępu: 11.02.2018

[4] https://psychiatria.mp.pl/wywiady/151372,jak-sobie-poradzic-z-zaburzeniem-adaptacyjnym ? data dostępu: 11.02.2018

[5] Zelviene P., Kazlauskas E., Adjustment disorder: current perspectives., Neuropsychiatr Dis Treat. 2018 Jan 25;14:375-381